صفحه اصلی ‌» اخبار » تهیه یخچال
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۱۵:۳۰

تهیه یخچال

خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد .             (غررالحکم و دررالکلم،ح 5955)

یکی از خانواده تحت پوشش موسسه خیریه شهر امید نیکان خانواده (ک ، ز)هستند.این خانواده 4 نفره که پدر خانواده از کار افتاده و در یکی از مناطق متوسط تهران بصورت استیجاری زندگی میکنند.همسر ایشان ناراحتی دیابت و یکی از فرزندان دارای معلولیت ذهنی بوده .این خانواده در شرایط سختی به سر می برده و نیاز مبرم به یخچال داشته و به لطف خدا و پیگیری اعضای خیریه شهر امید و کمک یکی از خیرین خیریه یخچال این خانواده تهیه و تحویل ایشان گردید .

با آرزوی رفع مشکل تمام نیازمندان و آبرومندان بی بضاعت.....

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}