صفحه اصلی ‌» اخبار » گزارش کمک هزینه درمان «19»
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۱:۲۱

گزارش کمک هزینه درمان «19»

خداوند، خود معدن احسان و بخشش است و عالم تجلّیگاه احسان اوست. هرچه را قابلیت وجود داشته باشد به فضل خودش، در نیکوترین شکل می آفریند. پروردگار بزرگ، انسان را بر دیگر موجودات برتری داد و در احسان به او سبقت گرفت؛ خداوندی که نعمتش را با کرم و بخشش خود آغاز می کند و اشتباهات بندگان را با بزرگواری می بخشاید و آنان را با یادآوری احسان خودش، به این امر مهم تشویق کرده است؛ آن جا که می فرماید: «احسان کن همان گونه که خداوند بر تو احسان کرد».

خانم «ز.ج» 48ساله سرپرست خانواده ،دارای 3 فرزند ،مبتلا به بیماری سرطان سینه قادر به تامین هزینه های درمانی خود نمی باشد به عنایت خداوند و کمک خیرین عزیز وجهی به مبلغ 20/000/000ریال فراهم گردید، برای کمک هزینه درمان،  به امید سلامتی هر چه سریعتر ایشان.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}