صفحه اصلی ‌» اخبار » گزارش کمک هزینه درمان«6»
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۱:۲۸

گزارش کمک هزینه درمان«6»

با نیت خیر و انسان دوستانه خیرین شهر امید نیکان، امکان درمان مجدد سه فرزند معلول یک خانواده فراهم شد.

از جلوه های بارز احسان، نیکی به یتیمان و سرپرستی آنهاست. تأمین نیازهای مادی آنان، نگرانی بزرگی را از دل هایشان برطرف می کند. اینان، دل سوختگانی هستند که در غم فراق عزیز خود همواره در ناله و فغانند. از دست دادن نعمت پدر و مشاهده جای خالی او، در دل هایشان غمی فزاینده است. پس بر دیگران است که این خلأ را پر کنند؛ چه از حیث عاطفی، و چه مادی. خانه های آنها را روشن و باصفا نگه دارند و اجازه ندهند دیو فقر و افسردگی خانواده آنان را متلاشی کند. درد دل هایشان را بگوش جان بشنوند، آنان را بر زانوان خود جای دهند و دست نوازش بر سر آنها بکشند تا خلأ وجودی پدر، کمتر آنان را بیازارد.

سرکار خانم «م.س»که همسرشان فوت شده اند، سرپرست خانواده ای با پنج فرزند میباشند؛متاسفانه سه نفر از آن ها معلولیت جسمی دارند که به علت ناتوانی مالی،دوره درمانی آنها متوقف شده بود که با کمک خیرین عزیز شهر امید نیکان وجهی معادل 000/000/10 ریال تهیه شد و امکان درمان آن ها دوباره فراهم گشته است با امید به این که هرچه سریعتر این فرزندان عزیز به سلامتی دست یابند.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}