صفحه اصلی ‌» اخبار » توزیع گوشت قربانی به30 خانواده تحت پوشش موسسه خیریه شهر امید نیکان
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۰۹:۵۵

توزیع گوشت قربانی به30 خانواده تحت پوشش موسسه خیریه شهر امید نیکان

نیکوکار، در انجام دادن عمل خیر، سستی به خود راه نمی دهد؛ بلکه در انجام دادن آن مشتاق و حریص است و با ذوق و علاقه وافر و انگیزه قوی بر کارهای خیر و ثواب سبقت می گیرد و در راه آن ثابت قدم است. او فروتن است و کارهای خیر او رنگ و عطر خدایی دارد و هرگز با ریا و تظاهر عمل نیک خود را باطل نمی کند. پیوسته در خفا احسان می کند تا نیازمند را شرمنده و حقیر نسازد.حضرت  علی می فرماید « نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود.»

در تاریخ13 شهریور یکی از خیرین عزیز و گرانقدر شهر امید یک راس گوسفند به خیریه اهدا کرد و با کمک نیروهای داوطلب شهر امید گوشت قربانی آن به 30 خانواده نیازمند تحت پوشش خیریه شهر امید اهدا گردید.

امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می پاشند، تا فردا در بهار دل ها، گل های معنویت شکفته شود. سرسبزی فردا مدیون همت مردان و زنانی است که شادی های خود را بر کویر نیازهای هم وطنان خود می پاشند.

 

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}