صفحه اصلی ‌» اخبار » گزارش کمک هزینه تحصیل «۶»
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۱:۳۶

گزارش کمک هزینه تحصیل «۶»

با نیت خیر و انسان دوستانه یکی از خیرین شهر امید نیکان، دانش آموزی امکان ادامه تحصیل پیدا کرد.

 

    

 موسسه خیریه شهر امید نیکان  با تکیه ویژه بر ایجاد امکانات مناسب و مکفی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت می کوشد تا با ایجاد ساز و کارهائی برای شناسایی دانش آموزان با استعداد مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان دانشگاه ها، از طریق تأمین هزینه های تحصیلی و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی به هدف اصلی خود که پرورش و شکوفائی علمی فرزندان ایران است دست یابد. در حال حاضر تعدادی دانش آموز و دانشجوی با استعداد به طور مستقیم و غیـر مستقیم تحـت پوشـش حمایت های آموزشی موسسه قرار دارند و شاخص های مرتبط با سطح رشد تحصیلی آنان تحت نظارت مددکاران و کارشناسان شهر امید به طور مرتب و متناوب مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد .

اینبار به کمک یکی از خیرین عزیز شهر امید نیکان کمک هزینه تحصیلی دختر خانواده خانم «ف.ا»که میخواست در مقطع پیش دانشگاهی ثبت نام کند و از نظر تحصیلی جزء دانش آموزان نمونه مدرسه با معدل19/75 بود تامین شد و توسط اعضای موسسه این مبلغ تحویل خانواده داده شد تا این دانش آموز بتواند به تحصیل ادامه دهد .

 موسسه در حال حاضر با پشتگرمی اشخاص نیکوکار جهت گسترش فعالیتهای خود و تحت پوشش قـراردادن دانش آموزان و دانشجویان مستعد، کوشش می کند و در این مسیر دستان گرم تمام انسانهای نیکوکار را با صمیمیت می فشارد .

دعای خیر شهر امیدی ها نصیبتان.

موسسه خیریه شهر امید نیکان:88004648

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}